Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen door en overeenkomsten met MINT. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze voorwaarden liggen ter inzage bij ons op kantoor en worden op verzoek per e-mail of per post kosteloos toegezonden.